ANNOUNCEMENT [10-03-2016]

posted on 10 Mar 2016 03:14 by alanthy in AFAL
 
 
ANNOUNCEMENT
[10-03-2016]
 
 
 
 
สวัสดีค่ะ ผู้เล่น AFAL ทุกท่าน ^ ^
ในวันนี้ทีมงานมี [ ประกาศสำคัญ 7 เรื่อง ] มาแจ้งแก่ผู้เล่นนะคะ
 
[1] RE - STATUS
[2] BATTLE SYSTEM 1.2 (beta)
[3] สำรวจข้อมูลผู้เล่น เกี่ยวกับเวลาว่าง
[4] ชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลัก
[5] สถานการณ์เกี่ยวกับเอเลี่ยนในปัจจุบัน
[6] TRAINING SCHEDULE
[7] แก้ไข กฎระเบียบของสถาบัน 
 
 
 
 
 
RE - STATUS 
 

ตัวละครทั้งหมดในคอมมู ตามรายชื่อใน [CHARACTER LIST] นี้

สามารถทำการ RE - STATUS ใหม่ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ตัวละคร


[มีผลทันทีเมื่อประกาศ] • เพื่อให้ค่าความสามารถ สอดคล้องกับความสามารถของตัวละครของผู้เล่นแต่ละคน แต่ละตัวละคร
 • โดยสามารถตรวจสอบจำนวนแต้ม STAT ที่มีทั้งหมดได้จาก [STATUS & STARS]
 • ไม่บังคับให้ทุกตัวละครต้อง RE - STATUS   หากเห็นว่า STATUS เดิมของตัวละครตรงตามที่ควรจะเป็นแล้ว   ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะ ไม่ RE - STATUS ได้ค่ะ


** หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อสอบถามสต๊าฟได้ทุกช่องทางค่ะ ^ ^  [twitter | exteen] **สัมพันธ์กับประกาศเรื่องที่ [2]

 • ตัวละครใดที่อยู่ใน RANK S และ RANK special*C   ปรับเพิ่มแต้ม STATUS ตัวละครอีกคนละ 5 แต้ม โดยเพิ่มจากจำนวนแต้มใน [STATUS & STARS]


ขั้นตอนปฏิบัติ

 • สำหรับผู้ที่ ไม่ RE - STATUS (ยืนยัน STATUS เดิม)
 • สำหรับผู้ที่ RE - STATUS ใหม่
  • ทำการแก้ไข STATUS ใน CHARACTER SHEET ตัวละคร
  • อัพเดตลงเอนทรี่ตัวละคร
  • กรุณาลงชื่อที่ [ยืนยัน STATUS / ส่ง RE-STATUS]
 • สำหรับ ตัวละครที่อยู่ใน RANK S และ special*C
  • ทำการแก้ไข STATUS ใน CHARACTER SHEET ตัวละคร
  • อัพเดตลงเอนทรี่ตัวละคร
  • กรุณาลงชื่อที่ [ยืนยัน STATUS / ส่ง RE-STATUS]
 
 
 
 
 
 
BATTLE SYSTEM 1.2 (beta) 
 

ประกาศเริ่มทดลองใช้ [ระบบ BATTLE 1.2 (beta)]

และรวมถึง [ระบบ STATUS RANK] ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกัน

โดย version ที่ประกาศนี้ คือ version BETA ซึ่งเปิดให้ผู้เล่นทุกคน ร่วมทดสอบระบบ เพื่อ ปรับให้เกิดสมดุลมากที่สุด


การทดสอบระบบ

[มีผลทันทีที่ประกาศ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 23:59 น.]


หลังจากนั้น ระบบจะเปลี่ยนจาก version beta เป็น version complete และ

[มีผลบังคับใช้ทันที ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป] • ระหว่างทดสอบระบบ กรุณาจดบันทึกการต่อสู้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงด้วยนะคะ > <


** หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อสอบถามสต๊าฟได้ทุกช่องทางค่ะ ^ ^  [twitter | exteen] **
 
 
 
 
 
 
สำรวจข้อมูลผู้เล่น เกี่ยวกับเวลาว่าง 
 

ขอความร่วมมือผู้เล่นทุกท่าน

ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับ “ ช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับการแอคทีฟคอมมู ” โดยไม่มีผลกระทบต่อช่วงสำคัญในชีวิตจริง เช่น เรียน, ทำงาน, สอบ, ส่งงาน และอื่นๆ


โดยสต๊าฟต้องการนำข้อมูลนี้ มาจัดวางช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ในการดำเนินเนื้อหาที่สำคัญต่างๆ   ด้วยมีความปรารถนาให้ผู้เล่นทุกท่านได้ร่วมเล่นในส่วนที่สำคัญหลังจากนี้เป็นต้นไป


สต๊าฟต้องขอรบกวนผู้เล่นทุกท่านด้วยนะคะ ^ ^

[LINK แบบสอบถาม]
 
 
 
 
 
 
ชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลัก 
 

1.    ต่อเนื่องจากประกาศเรื่องที่ [3] ระหว่างรอการทดสอบระบบ และ ผลสำรวจแบบสอบถามเวลาว่างของผู้เล่น (ในช่วง 2 เดือนนี้) จะ ไม่มี การดำเนินเนื้อเรื่องหลักของคอมมู ค่ะ

 

2.    ต้องขออภัยผู้เล่นทุกท่านทีกำลังรอเนื้อเรื่องหลักในส่วนนี้ด้วยจริงๆค่ะ T T เนื่องจากในเบื้องต้น เนื้อเรื่องหลักนั้นได้มีการโคกับเนื้อเรื่องของผู้เล่นบางท่าน ดังนั้นการวางเนื้อเรื่องหลักจึงต้องอาศัยความร่วมมือและความเห็นของผู้เล่นเจ้าของตัวละครซึ่งในจุดนี้ทางสต๊าฟไม่สามารถตกลงเนื้อเรื่องที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เล่นได้ ซึ่งทางสต๊าฟขอรับผิดในส่วนนี้เอาไว้เอง และต้องขออภัยผู้เล่นทุกท่านอีกครั้งจริงๆค่ะที่ยังไม่สามารถสานต่อเนื้อเรื่องหลักได้ในทันที เนื่องจากสต๊าฟเดิมที่รับผิดชอบในส่วนนี้ก็ได้ถอนตัวไปเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ไม่สามารถบอกได้ รวมถึงสต๊าฟที่เหลืออยู่ในปัจจุบันติดภารกิจส่วนตัวที่ทำให้มีเวลาว่างน้อยลง ส่งผลให้ดำเนินการใหม่ในส่วนนี้ล่าช้าไปมาก ต้องขอโทษมา ณ ที่นี้ด้วยอีกครั้ง และขณะนี้กำลังทยอยเร่งทำอยู่ค่ะ T T

 

3.    ผู้เล่นสามารถส่งอีเวนท์มาให้สต๊าฟพิจารณาได้ตามปกติค่ะ

 

4.    ระหว่างนี้คอมมูจะทยอยประกาศ เพิ่มเติม/อัพเดท/แก้ไข ข้อมูลต่างๆเรื่อยๆค่ะ

 
 
 
 
 
 
สถานการณ์เกี่ยวกับเอเลี่ยนในปัจจุบัน 
 

ในโลกคอมมู ทางช่องโทรทัศน์ปกติ ได้มีการประกาศ “ข่าวการทำงานของกองทหารทีอยู่ประจำเมืองต่างๆ” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน และ เป็นเรื่องปกติ โดยรายละเอียดของหน่วยต่างๆ มีดังนี้** หมายเหตุ1 : ทหารที่ประจำอยู่ตามกองต่างๆ เป็น “ทหารที่เป็นบุคคลธรรมดา(ไม่ใช่ทหารนิวไทป์)”

** หมายเหตุ2 : “ทหารนิวไทป์” จะสับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไปช่วยตามกองทหารของเมืองต่างๆ ระยะเวลาที่ไปประจำอยู่นั้น มีตั้งแต่ ภารกิจระยะสั้น(1-30วัน) และ ภารกิจระยะยาว(1เดือน-1ปี)

** หมายเหตุ3 : หน่วยทหารในเขตเมืองต่างๆ มีทั้งที่อยู่ในตัวเมือง รอบๆตัวเมือง และ อยู่ห่างจากตัวเมือง(นอกบาเรีย)ออกไป • รายละเอียดของข่าวนั้น โดยส่วนใหญ่ จะเกียวกับ
  • “สรุปจำนวนเอเลี่ยนที่ทหารแต่ละหน่วยสามารถกำจัดได้ในแต่ละวันโดยคร่าว”
  • และ นานครั้ง อาจมี “จำนวนของทหารที่เสียชีวิต” ปรากฎให้เห็นด้วย
 • รายละเอียดของข่าวแต่ละวันนั้น สามารถติดตามได้ในช่วงกลางคืนจากทวิตเตอร์ [คิราระ] ค่ะ


อาจารย์ในสถาบัน

เนื่องจากทุกท่านเป็น “ทหารนิวไทป์ระดับสูง” ในวันที่ไม่มีสอน จึง อาจ ถูกเรียกตัวให้ไปทำ ภารกิจระยะสั้น (หากไม่มีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม จะเป็นภารกิจต่อสู้กับเอเลี่ยนค่ะ) ที่กองทหารในเขตเมืองต่างๆ หรือ ต้องกลับหน่วยหลักของตนเองเพื่อไปสะสางงานเอกสาร ตามตาราง ดังต่อไปนี้

[SCHEDULE] • โดยตารางการเรียกตัวนี้ สต๊าฟจะ อัพเดทเป็น “รายเดือน” แต่
 • ตัวละคร จะทราบในวันเดียวกัน หรือ ล่วงหน้าไม่เกิน 1 วัน


------------------------------------------------------------------------------------------------

หน่วยหลักที่อาจารย์แต่ละท่านในสถาบันประจำอยู่ ***

เป็นหน่วยของทหารนิวไทป์(แยกกับกองทหารปกติ)ที่อยู่สังกัดตามเมืองใหญ่ทั้ง 4 เมือง และ ขอรบกวนให้ผู้เล่นเลือกเมืองที่อยากประจำอยู่ และ เลขของหน่วยในเมืองนั้นๆ(เลขหน่วยต้องไม่ซ้ำกับอาจารย์ท่านอื่น) คนละ 1 เลข ดังต่อไปนี้

อลันไทร์(หน่วยที่1-5), บัลฟันด์ไฮล์ม(หน่วย6-10), วาเนียเจเรีย(หน่วย11-15), กัล์ฟเวแกน(16-20)

และ แจ้งกลับมาทาง DM ของ [ทวิตเตอร์สต๊าฟ] นะคะ ^ ^

------------------------------------------------------------------------------------------------


ในส่วนของเวลาการรับทราบภารกิจในแต่ละวัน รวมถึงการโรลเพลย์ไปทำภารกิจ หรือ กลับหน่วย ผู้เล่นสามารถโรลเพลย์ได้ตามอัธยาศัยค่ะ ^ ^

 

 
 
 
 
 
TRAINING SCHEDULE 
 

ทางสต๊าฟได้จัดทำ ตารางการฝึกประจำวันในส่วนของนักศึกษา เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เล่นเห็นภาพการฝึกฝนร่างกายของนักศึกษาทหารได้ชัดเจนขึ้น และใช้อ้างอิงหากต้องการโรลเพลย์ค่ะ ^ ^

[ TRAINING SCHEDULE ]

 
 
 
 
 
 
แก้ไข กฎระเบียบของสถาบัน 
 

ประกาศแก้ไข [กฎนักศึกษา] [กฎสภาฯ] [กฎบุคลากรอื่นๆ]

โดยส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป สต๊าฟจะทำแถบสีคลุมไว้ให้เพื่อความง่ายต่อการสังเกตของผู้เล่นค่ะ ^ ^

 

[มีผลทันทีเมื่อประกาศ]** หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อสอบถามสต๊าฟได้ทุกช่องทางค่ะ ^ ^  [twitter | exteen] **